Doelstellingen

Een fijne sfeer voor de kinderen.

 

De school moet een plaats zijn waar kinderen graag naar toe komen.

Omdat ze zich thuis voelen:

Ze zijn er gelukkig.
Ze worden er begrepen.
Ze vinden er rust en geborgenheid.

Omdat ze er aan vriendschap kunnen werken:

Ze ontwikkelen er goede relaties.
Ze brengen respect op voor elkaar.
Ze leven met elkaar mee.

De nodige infrastructuur

De school moet een geheel zijn:

Met klassen die uitnodigen tot leren en exploreren.
Met ruimtes die aanzetten tot bewegen en expressie.
Met een kindvriendelijke speelplaats.

Belangstellende ouders

Voor de ouders moet de school dichtbij zijn. Ouders moeten :

Zich welkom weten.
Zich betrokken voelen.
Seeds geïnformeerd worden.

Een hecht team

Een school is een goede school als ook de leerkrachten enthousiast en gemotiveerd zijn - omdat de relaties positief zijn:

Iedereen wordt gerespecteerd en waardeert elkaar en zijn eigenheid.
Iedereen trekt aan hetzelfde touw en is solidair met elkaar.
Iedereen steunt en stimuleert elkaar.

zodat het hele schoolgebeuren door elkeen gedragen wordt:

Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid en neemt een deel van het geheel op zich.
Iedereen maakt tijd vrij voor professionele contacten en bijscholing.
Iedereen zet zich zoveel mogelijk in.