School Ter Ham & ouders

School Ter Ham & ouders

 

 De school hecht veel belang aan de band tussen ouders en school. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders moeten zich thuis voelen op school. Vanuit de school en het oudercomité worden er allerlei mogelijkheden aangeboden om contacten te leggen. Je moet er enkel gebruik van maken ! 

In de eerste plaats zijn er natuurlijk de losse, maar belangrijke contacten aan de schoolpoort als je je kinderen komt brengen of halen. Kleine zaken kunnen gemakkelijk op dat ogenblik besproken of gemeld worden. Als er al eens wat dieper of langer moet gepraat worden, kun je altijd een afspraak maken met de leerkrachten of de directeur. Zij zijn steeds bereid om te luisteren en zullen proberen een oplossing te zoeken wanneer er zich een klein of groot probleem voordoet. 

Voor de kleuters is er ook een "heen-en-weer boekje". Hier kunnen zowel jijzelf als de kleuterleidster alles in kwijt wat er moet gezegd worden. Waar nodig kan deze rol voor de lagere school overgenomen worden door de schoolagenda. Op de opendeurdagen voor de kleuters krijg je de kans om persoonlijk kennis te maken met de kleuterleidster en met de werkjes van je kind. 

Daarnaast worden er ook regelmatig opendeurdagen ingericht voor nieuwe kleuters.

Tijdens het schooljaar zijn er vier contact-avonden voor de lagere school. In het begin van het schooljaar is er een collectieve avond waarop de leerstof van het komende jaar overlopen wordt. Daarnaast zijn er in november en in maart nog twee individuele contactdagen waarop elk kind afzonderlijk besproken wordt. Op het einde van het schooljaar is er nog een selectief oudercontact op vraag van de ouders of van de leerkracht. De onthaalbrochure ... en deze website (!) geven je alle nuttige en actuele informatie over de school. 

Jaarlijks wordt er een schoolkalender uitgegeven waarop alle activiteiten van het schooljaar vermeld staan. Aan de ingang van de school hangt een info-bord waarop actuele informatie uitgehangen wordt. 

Het oudercomité verstevigt de band tussen school en ouders. Alle ouders zijn welkom op de maandelijkse vergaderingen. De "HamTamTam" is het schoolkrantje dat een aantal maal per schooljaar uitkomt. Het krantje is er vooral voor en door de kinderen, maar biedt ook actuele informatie over school en oudercomité.