Praktisch

Praktische gegevens

Schooluren

's Morgens begint de school stipt om 09.00 uur en eindigt om 11.55 uur voor de kleuters en om 12.00 uur voor de lagere school. 's Middags herbeginnen we om 13.15 uur en eindigen om 15.55 uur voor de kleuters en om 16.00 uur voor de lagere school.

De school binnenkomen en verlaten

De kinderen komen de school binnen en verlaten ze weer via de schoolpoort in de De Prooststraat. Het spreekt vanzelf dat de kinderen tijdig op school moeten aanwezig zijn. Voor de veiligheid van de kinderen is er 's morgens vanaf 08.45 uur en 's middags vanaf 13.00 uur steeds een leerkracht aanwezig die toezicht houdt aan de poort. We vragen wel dat de kinderen die 's middags thuis gaan eten niet voor 13.00 uur terug zouden komen. 's Middags en 's avonds verlaten de kinderen de school in een rij. Aangezien het opstellen van die rij enige tijd in beslag kan nemen, zullen de kinderen nooit stipt om 12.00 uur of om 16.00 uur buitenkomen. We vragen u dus om een beetje geduld. Voor de kleuters geldt een speciale regeling. Vooraleer de rij buitenkomt, worden zij door de kleuterjuf tot aan de witte lijn bij de schoolpoort gebracht en mogen daar afgehaald worden. Bij harde regen wachten zij onder het afdak en mogen dan daar afgehaald worden. Kinderen die met de fiets komen verlaten de school ook vóór de rij. Wegens de drukte mogen zij echter niet fietsen in de De Prooststraat. Voor de veiligheid van de kinderen zijn de schoolpoorten gesloten tijdens de schooluren en dus uiteraard ook tijdens de speeltijden.

Voor- en naschools toezicht

's Morgens kunnen de kinderen vanaf 7.30 uur terecht in de eetzaal. 's Avonds en op woensdagnamiddag is er toezicht tot 18.00 uur. Het ochtend- en middagtoezicht zijn volledig gratis. 's Woensdags wordt vanaf 12.30 uur een bijdrage gevraagd van 0,7 euro per begonnen halfuur. Op de andere dagen wordt vanaf 16.30 uur dezelfde bijdrage gevraagd. Dat komt neer op een maximaal bedrag van € 2,10 per dag en €  7,70 voor de woensdagnamiddag . Het derde kind blijft gratis in de opvang. Er zal een mogelijkheid zijn om de kosten via een attest in te brengen bij de belastingsaangifte.

Van en naar de school

De school ligt centraal in het dorp en is dus gemakkelijk te voet of per fiets bereikbaar. Enkele veilige binnenweggetjes leiden je tot vlakbij de achterkant van de school. Voor de fietsen is er een overdekte fietsenstalling in de school. Als je je kind(eren) met de auto naar school wil voeren, vragen we om zoveel mogelijk met volgende aandachtspunten rekening te houden: Spreek af met andere ouders voor gemeenschappelijk vervoer. Hoe minder auto's er zijn, hoe veiliger het is voor onze kinderen en hoe minder parkeerproblemen er zijn. Bovendien is het milieuvriendelijk en goedkoop ! Parkeer je wagen liefst op de Keizerinlaan op de daarvoor voorziene parkeerstrook, in de Lannoylaan of op de parking achter De Corren. Daar is minder verkeer en is het dus veiliger. Als je de wagen toch langs de Van Frachenlaan parkeert, parkeer dan uitsluitend binnen de geschilderde parkeervakken. De (kleine) De Prooststraat is een doodlopende straat en tevens voorbehouden voor uitzonderlijk plaatselijk verkeer: auto's horen er dus niet thuis.

Kosten

De kosten voor het onderwijs worden gedragen door de regering. Dit zorgt ervoor dat het recht op onderwijs gegarandeerd is. Als school trachten we toch een extra dimensie te geven door bijkomende activiteiten in te lassen. Het oudercomite probeert waar mogelijk om dit financieel mee te ondersteunen waardoor de kosten zo laag mogelijk gehouden worden. De afrekening van gemaakte kosten alsmede de kosten voor drank, maaltijden en tijdschriften worden maandelijks afgerekend via de schoolrekening. Hierdoor vermijden we ook dat de kinderen elke week met geld naar de school moeten komen. Wij rekenen erop dat u de schoolrekening zo snel mogelijk betaalt.