Overzicht

We bieden aangepast en hedendaags onderwijs aan met een hele reeks aandachtspunten en activiteiten

 

Programma

Op de eerste plaats is er aandacht voor de verstandelijke vorming, zonder dat we daarom het creatieve en sportieve aspect vergeten. Daarnaast werken we ook voortdurend aan een mens-gerichte houding van onze leerlingen.

Vanaf het vijfde leerjaar geven we Franse les. 'Ter Ham' gebruikt hiervoor de methode 'Bonjour les enfants'. Sinds enkele schooljaren werd gestart met taalinitiatie Frans vanaf de laatste kleuterklassen tot en met het vierde leerjaar.

In elke klas is er een klasbibliotheek met aangepaste lectuur. Verder gebruiken we natuurlijk heel wat degelijk didactisch materiaal, allerhande media-apparatuur en beschikken we over een documentatiecentrum.

De computer krijgt ook een vaste plaats in heel wat klassen. Hij ondersteunt het onderwijs en helpt bij de differentiatie. Sinds 2002 is de school ook aangesloten op het internet en worden de kinderen van het 5de en 6de leerjaar op een verantwoorde wijze in contact gebracht met dit communicatiemiddel.

Wekelijks wordt er turnles gegeven door een gespecialiseerde leerkracht. Daarnaast gaan we ook wekelijks zwemmen. Zowel het zwemmen als het vervoer van en naar het zwembad zijn gratis. Daarbij worden de kosten van de inkom van het zwembad betaald door de gemeente. Het vervoer van en naar het zwembad wordt bekostigd door de school. De kinderen die 's avonds nablijven gaan van 16.15 uur tot 17.00 uur naar de studie, waar de leerlingen van de lagere school hun huiswerk kunnen maken en hun lessen voorbereiden.

Activiteiten

Elk jaar hebben we een projectweek rond één centraal thema. Hieraan wordt dan gewerkt met de hele school (lager onderwijs en kleuters).

Elk jaar in september gaan de kinderen van het tweede leerjaar op bos- en boerderijklassen. Jaarlijks worden er sneeuwklassen georganiseerd voor het zesde leerjaar.

Regelmatig gaan we op schouwburg- en filmbezoek.

Regelmatig richten we extra sportactiviteiten in, zowel binnen als buiten de school