Zorgjuf

Wat doet de zorgjuf ?

  

De zorgjuf coördineert de zorg op school.
Ze beluistert de zorgvragen van leerkrachten en ouders, doet klasobservaties en ondersteunt bij het aanpakken van specifieke problemen met kinderen in functie van zorg.
Ze zoekt mee naar haalbare wegen en fungeert als contactpersoon met externe partners zoals het CLB, het ondersteuningsnetwerk en therapeuten. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders.