Zorgjuf

Wat doet de zorgjuf ?

 

 

De zorgjuf zorgt voor de opvang van kinderen die om de een of andere reden (bijv. ziekte, moeilijkheden...) achterop zijn geraakt voor een gedeelte van de leerstof.

Het kind krijgt in een klein groepje aangepaste uitleg over het niet begrepen gedeelte van de leerstof. De bedoeling is om het kind zo snel mogelijk weer op klasniveau te brengen.