Or Vergaderingen

Ouderraad vergaderingen schooljaar 2017-2018.


De vergaderingen vinden maandelijks plaats in de refter van onze school op een maandagavond om 20u, samen met de directie en een afvaardiging van de leerkrachten.

Twee maal per jaar organiseren we een feestelijke vergadering.  In januari genieten we na een kort overleg van een nieuwjaarsetentje. In juni sluiten we het schooljaar gezellig af met een overhéérlijke paëlla-avond.

maandag 18 september 2017
maandag 16 oktober 2017
maandag 20 november 2017
maandag 18 december 2017
maandag 22 januari 2018 om 19 uur
maandag 19 februari 2018
maandag 12 maart 2018
maandag 23 april 2018
maandag 22 mei 2018
maandag 25 juni 2018 om 19 uur